fbpx

Dental Implants

DIGITAL DENTAL CENTER

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ทำรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันของคุณที่หายไป
โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

DIGITAL DENTAL CENTER

Digital Dental Center | ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมรากฟันเทียมระบบดิจิทัล

Digital Dental Center ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมรากฟันเทียมระบบดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

Digital Dental Center เป็นศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมรากฟันเทียมระบบดิจิทัล ที่ได้มาตรฐานและครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์​เฉพาะทางพร้อมให้บริการหลากหลายสาขา พร้อมห้องแล็บและทีมช่างเทคนิคด้านทันตกรรมดิจิทัล CAD/CAM ที่ทันสมัยเป็นของเราเอง ช่วยให้ทุกขั้นตอนการรักษาทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย ไม่ต้องรอนาน และไม่ต้องมาโรงพยาบาลซ้ำบ่อยครั้ง
เรามีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของช่องปากและฟันที่แข็งแรง อีกทั้งต้องมีฟันที่สวยงามกลับไป ด้วยความเข้าใจถึงการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับการบริการและอำนวยความสะดวกแก่คนไข้ทุกท่าน

เช่น บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมดิจิทัล (Digital implant), ทันตกรรมประดิษฐ์ แบบวันเดียวเสร็จ, ทันตกรรมหัตถการ, ทันตกรรมจัดฟัน, ปริทันตวิทยา, ศัลยศาสตร์ช่องปาก, ทันตกรรมรักษาคลองรากฟันด้วยกล้องไมโครสโคป, ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก, ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า, ทันตกรรมเลเซอร์, ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล | Digital Dental Center

บริการของเรา

ทำไมต้อง ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง?

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการรักษา ตามคุณภาพมาตรฐานสากล

0% รากเทียมเสร็จในวันเดียว
One day implants (กรณีเคสไม่มีความซับซ้อน)
0% เทคโนโลยีทางทันตกรรม
ความพร้อมของเทคโนโลยีทางทันตกรรม
0 ทันตแพทย์เฉพาะทาง
จำนวนทันตแพทย์เฉพาะทางรองรับแต่ละสาขา
0% ให้บริการอย่างอบอุ่น
ดูแลใส่ใจ ให้ความสำคัญ พร้อมบริการอย่างอบอุ่น

ทีมแพทย์ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

Custumer Experience

What they say about us
ฝังรากฟันเทียม ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
Digital Dental Center
คุณชนาธิป โพธิ์ทองคำ
นักแสดง
คุณสิริชฎา หอมสุนทร
นางแบบ

บทความทันตกรรม

รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้มีจำนวนสูงมาก เนื่องจากอายุที่มากขึ้น

รากฟันเทียม กับ สะพานฟัน ต่างกันอย่างไร

รากฟันเทียม กับ สะพานฟัน ต่างกันอย่างไร

การใส่ฟันทดแทนจะช่วยให้คนไข้เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากชึ้น หรือเพิ่มความมั่นใจในกรณีฟันที่หายไปเป็นบริเวณฟันหน้า

สุขภาพในช่องปากสำคัญอย่างไร

สุขภาพในช่องปากสำคัญอย่างไร

สุขภาพในช่องปากที่ดีสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากมักจะมีอุปนิสัยการกินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer guided implant surgery)

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer guided implant surgery)

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยกำหนดตำแหน่งที่จะฝังรากเทียมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขนาดของแผลที่ผ่าตัดลง