อาหารที่ทานบ่อยๆ อาจทำลายสุขภาพช่องปาก และฟันของคุณ!

อาหารที่ทานบ่อยๆ อาจทำลายสุขภาพช่องปาก และฟันของคุณ!

รวม 6 อาหารที่ทานบ่อยๆ อาจทำลายสุขภาพช่องปาก และฟันของคุณ!
.
✨ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
เพราะจะทำให้เกิดภาวะปากแห้ง ขาดน้ำลาย จึงเกิดการสะสมของแบคทีเรีย และคราบฟัน
.
✨ ขนมหวาน
การทานของหวาน จะมีกระบวนการทำให้เกิดสารเหนียวเข้าไปยึดติดฟัน เป็นคราบและฟันผุได้ง่าย
.
✨ น้ำอัดลม
ทำให้ฟันผุ เกิดการกัดกร่อนที่ผิวฟัน นอกจากนี้น้ำอัดลมที่มีสีเข้ม อาจะทำให้สีของฟันเปลี่ยนไป
.
✨ ขนมปัง
น้ำลายจะย่อยให้แป้งกลายเป็นน้ำตาล เมื่อทานแล้วมักมีเศษขนมปังติดบริเวณฟัน ทำให้ฟันผุ
.
✨ ชา กาแฟ
การดื่มชา กาแฟเป็นประจำ สีของฟันจะเหลือง และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ
.
✨ ผัก ผลไม้ดอง
เนื่องจากมีรสเปรี้ยว ที่เกิดจากเครื่องปรุงและกระบวนการหมัก ซึ่งมีกรดที่สามารถกัดกร่อนผิวเคลือบฟัน รวมถึงอาหารประเภทนี้มักมีน้ำตาลสูง
.
เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลือกทานของหวาน ดื่มชา กาแฟ ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ
………
💬 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Location : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (ชั้น 2) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
โทร. 02-2203-822
สายด่วน 084-228-3682
………