การทำครอบฟันภายในวันเดียว

การทำครอบฟันภายในวันเดียว

การทำครอบฟันภายในวันเดียว ด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

การทำครอบฟันภายในวันเดียว ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างชิ้นงานครอบฟันประเภทเซรามิคล้วน (All-ceramic crown) ให้เสร็จได้ภายในวันเดียว ซึ่งใช้เทคโนโลยี Intraoral Scanner ถ่ายภาพฟันที่กรอแต่งแล้วในช่องปากแบบ 3 มิติ และเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัล และใช้โปรแกรม CAD/CAM เพื่อช่วยในการออกแบบครอบฟัน และกลึงแต่งครอบฟันชนิดเซรามิคล้วนให้เป็นรูปร่างตามที่ออกแบบในคอมพิวเตอร์อย่างแม่นยำ รวดเร็วในคลินิก และใส่ให้ผู้ป่วยในวันที่รับการรักษาได้เลย

โดยปกติ การทำครอบฟันทั้งประเภทที่เป็นโลหะหรือเซรามิค หลังจากที่ทันตแพทย์กรอเตรียมผิวฟันที่จะทำครอบฟันแล้วจะทำการพิมพ์ปาก เพื่อลอกเลียนรูปร่างของฟันที่กรอแต่งแล้วมาทำแบบหล่อปูน และส่งต่อให้ช่างทันตกรรมเพื่อทำชิ้นงานครอบฟัน

“เซรามิค” เป็นวัสดุกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญและได้ถูกนำมาใช้ทางทันตกรรมมาเป็นเวลานานนับศตวรรษแล้ว เนื่องจากเซรามิคเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายประการ เช่น

  • สีสันและความใส ที่สามารถลอกเลียนรูปร่างและสีสันของฟันธรรมชาติได้
  • ความแข็งแรงทนทาน ที่ใกล้เคียงกับเคลือบฟันธรรมชาติ
  • ความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ (Biocompatibility) ลดการระคายเคืองหรือการแพ้วัสดุในผู้ป่วยที่อาจแพ้วัสดุบูรณะประเภทโลหะบางชนิด ทำให้เซรามิคเป็นที่นิยมของทั้งทันตแพทย์และคนไข้สามารถนำมาใช้ในการบูรณะฟันได้หลายประเภท เช่น ครอบฟัน, สะพานฟัน, หรือวีเนียร์ และยังมีการนำมาใช้ผลิตรากฟันเทียมหรือแบร็กเก็ตจัดฟันเป็นต้น

การนำเซรามิคมาใช้ในการบูรณะประเภทครอบฟันนั้น ในปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลาย เนื่องจากการทำครอบฟันในแบบเดิมที่ใช้โลหะเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของความสวยงามและระยะเวลาในการรักษาที่กินเวลานานเนื่องจากต้องมีการส่งชิ้นงานไปให้ช่างทันตกรรมทำชิ้นงานครอบฟัน ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการทำชิ้นงานและส่งกลับคืนให้ทันตแพทย์นำไปใส่ให้ผู้ป่วย

หลายท่านอาจเคยมีประสบการณ์ ได้รับการบูรณะทำครอบฟันที่มีโครงของครอบฟันเป็นโลหะเคลือบทับด้วยเซรามิค และเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าตามฟันมีสีดำคล้ำหรือสีฟันไม่เงางามเหมือนฟันธรรมชาติ เนื่องจากโครงที่เป็นโลหะนั้นทึบแสง ทำให้แสงไม่สามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาได้ หรือมีการสึกกร่อนของเซรามิคที่เคลือบผิว หรือเหงือกบางร่น ทำให้เห็นรอยต่อของครอบฟันที่เป็นโลหะเห็นชัดขึ้น เป็นต้น

ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาเซรามิคที่สามารถนำมาใช้ในการทำครอบฟันได้ โดยไม่ต้องพึ่งโลหะมาเป็นโครง เรียกว่าครอบฟันชนิดเซรามิคล้วน (All-ceramic crown) ซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นเซรามิคอีกหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการบูรณะฟันแต่ละตำแหน่งและแต่ละประเภทงานได้อย่างเหมาะสม มีความแข็งแรงมากเพียงพอในการรับแรงบดเคี้ยวได้ และมีสีสันที่สวยใสขึ้น แสงสามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากขึ้น


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Line Add Friends - @Digital Dental Center