รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

ทันตแพทย์หญิงจิดิธโจนส์ มหาวิทยาลัยบอสตันจากสหรัฐเมริกาได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปัญหาสุขภาพทางกายรุมเร้าจนไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ การควบคุมยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพร่างกายไปพร้อมสุขภาพช่องปากเป็นหนทางที่ทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุกลับคืนมาเหมือนชีวิตปกติได้ ด้วยอายุมากของฟันที่จะกลายเป็นฟันที่อ่อนนุ่ม ง่ายต่อการถูกกัดกร่อนโดยสารภายนอก ภาวะเหงือกบวมแดงจากโรคเหงือกอักเสบที่เป็นประจำ และด้วยปัจจัยแวดล้อมภายในช่องปากที่แห้ง ทำให้ฟันผุเป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุและลงท้ายเสียฟันซี่นั้นไปแอย่างถาวร การใส่ฟันปลอมเพื่อช่วยให้ขบเคี้ยวอาหารได้ง่ายจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาได้

การทำรากฟันเทียมเป็นข้อบ่งชี้ในทุกคนที่เสียฟันแท้ไปอย่างถาวรแล้ว อายุไม่ใช่เป็นอุปสรรคหรือไม่ใช่เป็นตัวทำนายว่าการทำรากฟันเทียมจะมีโอกาสล้มเหลวแต่อย่างใด แต่ปัจจัยที่อาจทำให้ล้มเหลวซึ่งอาจพบได้ในผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะกระดูกพรุน เบาหวาน หรือปัญหาจำเพาะตำแหน่งกระดูกไม่เหมาะที่จะฝังรากฟันเทียมได้ จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ 18 ชิ้นงานวิจัยทั่วโลกที่มีการฝังรากฟันเทียมโดยเทคโนโลยี CAD/CAM พบว่าได้ผลดีเยี่ยมและคงทนถาวร ปลอดภัย

 

CAD CAM คืออะไร

CAD (Computer Aided Design)

CAD ย่อมาจาก Computer Aided Design เป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ ด้วยการคำนวณและจำลองทางเรขาคณิต เพื่อให้ได้รูปจำลองของฟันข้างเคียง ฟันที่สบกัน และออกแบบตัวฟันที่หายไป โดยจะมีซอฟท์แวร์ CAD นี้ เข้ามารองรับในการพัฒนาแบบจำลองฟันปลอมพร้อมรากฟันเทียมที่จำเพาะรายบุคคล สามารถจำลองสถานการณ์ทดสอบการสบของฟันได้ และสามารถออกแบบโครงจับยึดตัวฟันทางอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบฐานแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

CAM (Computer Aided Manufacturing)

CAM ย่อมาจาก Computer Aided Manufacturing เป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิตโดยการใช้ข้อมูลจาก CAD มาสร้างจีโค๊ด (G-Code) ซึ่งค่า G-Code จะเป็นตัวกำหนดขนาดของฟันและรากฟันเทียม ตำแหน่งอ้างอิงของรากฟันที่จะฝังในตำแหน่งที่ต้องการ โดยอ้างอิงจาก CAD สามารถจำลองรูปแบบการผลิตจริงก่อนลงมือฝังรากฟัน กำหนดการใช้เครื่องมือตัด หรือกลึงในการผลิตฟันและรากฟันเทียม รวมถึงกำหนดขั้นตอนและลำดับการใช้เครื่องมือตัดในการผลิต ยิ่งความสามารถของซอฟท์แวร์ CAM มากขึ้น ก็สามารถคำนวณและสร้างรูปแบบฟัน 3 มิติ ในตำแหน่งต่าง ๆ ภายในช่องปากที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ สมบูรณ์ และรวดเร็ว ปัจจุบันด้วยนวัตกรรมดิจิทัลที่ประยุกต์ในการออกแบบฟันและรากฟันเทียมจำเพาะรายบุคคล และการเสริมตกแต่งฟันให้สวยงามได้ภายในวันเดียว นวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

การนำเทคโนโลยี CAD/CAM มาพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ฟันและรากฟันเทียมจำเพาะรายบุคคลอย่างครบวงจร เป็นนิยามใหม่ที่ปฏิวัติวงการทางทันตกรรมในยุคดิจิทัล และเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย์) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จในกระบวนการใส่ฟัน 1 ครั้ง และผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5-3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1 ครั้ง และเทคโนโลยี CAD/CAM ยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องพิมพ์ปากเพื่อให้เกิดความรำคาญจากวัสดุที่ใช้พิมพ์ปากโดยเปลี่ยนวิธีการพิมพ์ปากแบบเดิมมาเป็นวิธีแสกนในช่องปากแทน การสบฟันได้พอดีหลังการใส่รากฟันเทียมเป็นที่ทุกคนต้องร้อง WOW….!

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Griffin SO, Jones JA, Brunson D, Griffin PM, Bailey WD.
    Burden of oral disease among older adults and implications for public health priorities.
    Am J Public Health. 2012 Mar;102(3):411-8. doi: 10.2105/AJPH.2011.300362. Epub 2012 Jan 19
  2. Ikebe K, Wada M, Kagawa R, Maeda Y. Is old age a risk factor for dental implants? Japanese Dental Science Review 2009: 45 (1); 59-64.
  3. Kapos T, Evans C. CAD/CAM technology for implant abutments, crowns, and super-structures.
    Int J Oral Maxillofac Implants. 2014; 29 Suppl:117-36. doi: 10.11607/jomi. 2014suppl.g2.3.

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Line Add Friends - @Digital Dental Center