fbpx

บริการทางการแพทย์

Home / บริการทางการแพทย์

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจวิเคราะห์และวางแผนการรักษารวมถึงป้องกันโรคในช่องปากและฟัน ให้การตรวจวินิจฉัยโรคภายในช่องปากและฟันด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ คัดกรองโรคภายในช่องปากและฟัน ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้แก่

 • ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติภายในช่องปากและฟันรวมถึงความผิดปกติบริเวณขากรรไกรและใบหน้าเบื้องต้นด้วยเครื่อง X-Ray แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (CT Scan)
 • ตรวจคัดกรองภาวะการมีกลิ่นปากด้วยเครื่อง Oral Chroma
 • ตรวจเตรียมความพร้อมของกระดูกขากรรไกรก่อนทำการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมด้วยเครื่อง X-Ray CT Scan
 • ตรวจทดสอบการมีชีวิตของฟันด้วยเครื่อง EPT Test
 • ตรวจวางแผนการรักษาด้วยเครื่อง Intra Oral Scaner
 • รักษาโรคในช่องปากและฟัน

บริการทางการแพทย์

วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจวิเคราะห์และวางแผนการรักษารวมถึงป้องกันโรคในช่องปากและฟัน ให้การตรวจวินิจฉัยโรคภายในช่องปากและฟันด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ คัดกรองโรคภายในช่องปากและฟัน ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้แก่
 • ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติภายในช่องปากและฟันรวมถึงความผิดปกติบริเวณขากรรไกรและใบหน้าเบื้องต้นด้วยเครื่อง X-Ray แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (CT Scan)
 • ตรวจคัดกรองภาวะการมีกลิ่นปากด้วยเครื่อง Oral Chroma
 • ตรวจเตรียมความพร้อมของกระดูกขากรรไกรก่อนทำการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมด้วยเครื่อง X-Ray CT Scan
 • ตรวจทดสอบการมีชีวิตของฟันด้วยเครื่อง EPT Test
 • ตรวจวางแผนการรักษาด้วยเครื่อง Intra Oral Scaner
 • รักษาโรคในช่องปากและฟัน
การปลูกกระดูกในงานรากฟันเทียม

การปลูกกระดูกในงานรากฟันเทียม

การปลูกกระดูก สามารถช่วยให้ผลการฝังรากฟันเทียมให้ออกมาสมบรูณ์แบบมากขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ

การทำครอบฟัน

การทำครอบฟัน

การทำครอบฟันเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม

สะพานฟัน

สะพานฟัน

สะพานฟัน คือฟันปลอมชนิดที่ติดแน่น ไม่ต้องถอดเข้าถอดออก สะพานฟันจะเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ และแผ่นเหงือกปลอม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

การทำรากฟันเทียม (Dental Implants)

การทำรากฟันเทียม (Dental Implants)

การทำรากฟันเทียมเป็นการใส่ฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งช่วยชะลอหรือลดการเสื่อมสลายของกระดูก

ฟันปลอม คืออะไร ทำไมต้องใส่ฟันปลอม

ฟันปลอม คืออะไร ทำไมต้องใส่ฟันปลอม

ฟันปลอม หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า (ฟันเทียม) คือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบฟันเพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่เสียไป

คลินิกรักษากลิ่นปาก

คลินิกรักษากลิ่นปาก

กลิ่นปาก เป็นปัญหาที่พบได้ในคนทั่วไป ซึ่งจะทำให้ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคมและส่งผลต่อสภาวะจิตใจได้ ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายปกติภายในช่องปาก

ฟันคุด ต้องผ่าหรือไม่

ฟันคุด ต้องผ่าหรือไม่

ฟันคุด คือฟันกรามซี่ที่สาม ซึ่งเป็นฟันลำดับสุดท้ายของการขึ้นของฟันทั้งหมด โดยจะขึ้นในช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถขึ้นมาได้เองตามปกติ ทั้งนี้คนไข้บางรายฟันคุดสามารถขึ้นมาได้เองตามปกติ หรือขึ้นมาไม่หมด

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึ่ง ซึ่งรักษาเกี่ยวกับการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นต้น และช่วยปรับโครงสร้างของปากและฟันให้มีลักษณะที่ดีขึ้น ทั้งในด้านความสวยงามของรอยยิ้ม การบดเคี้ยวอาหาร รวมถึงการออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การรักษาฟันลูกน้อย เป็นสิ่งที่คุณพ่อแม่ทุกคนต้องใส่ใจ ควรหมั่นพาลูกไปพบทันตแพทย์ จะทำให้พบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องปาก หรือฟัน และสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นกับเหงือกและฟันของลูก คือการดูแลรักษาความสะอาดเหงือกและฟันให้ถูกวิธี

โรคเหงือกอักเสบ

โรคเหงือกอักเสบ

โรคปริทันต์ (Periodontal Disease) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โรคเหงือกอักเสบ มีสาเหตุจากคราบแบคทีเรีย และหินปูนที่เกาะอยู่ตามผิวฟัน ในเบื้องต้นสามารถรักษาให้กลับเป็นปกติได้โดยการขูดหินปูน แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ซึ่งมีวิธีการต่าง ๆ

ทีมทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล