คลินิกรักษากลิ่นปาก

คลินิกรักษากลิ่นปาก

คลินิกรักษากลิ่นปาก ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

กลิ่นปากเป็นปัญหาที่พบได้ในคนทั่วไป ซึ่งจะทำให้ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคมและส่งผลต่อสภาวะจิตใจได้ กลิ่นปากเป็นสาเหตุทางกายภาพ ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายปกติภายในช่องปาก เช่น
หลังตื่นนอนในเวลาเช้าหรือกลิ่นจากอาหารบางประเภท ได้แก่ หัวหอม, กระเทียม, สะตอ, กาแฟ เป็นต้น
แต่ถ้ากลิ่นนั้นคงอยู่นานหรือเป็นอยู่อย่างเรื้อรัง แสดงว่าอาจมีโรคหรือความผิดปกติเกิดขึ้น

สาเหตุของการเกิดกลิ่นมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ คือ

สาเหตุจากภายในช่องปาก ร้อยละ 90 จะเป็นสาเหตุหลักจะเกิดจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ “แบคทีเรียแกรมลบ” ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมักพบในร่องเหงือกลึก คราบจุลินทรีย์บนตัวฟันหรือลิ้น และการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ที่อยู่ภายในช่องปาก โดยเฉพาะคราบโปรตีน ซึ่งจะก่อให้เกิดสารระเหยที่มีกลิ่นเหม็น

สาเหตุจากภายนอกช่องปาก พบได้ค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหามาจากความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหารส่วนบน
เช่น โรคไซนัสอักเสบ, ต่อมทอนซิลอักเสบ, โรคกรดไหลย้อน เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยการทดสอบกลิ่นมี 2 วิธี

  1. การทดสอบกลิ่นด้วยตนเอง โดยใช้ช้อนพลาสติกเล็ก ๆ ขูดด้านบนของลิ้น หรือใช้ไหมขัดฟันชนิดไม่เคลือบแว็กซ์ผ่านลงไปที่บริเวณซอกฟันด้านในแล้วดมกลิ่น ซึ่งถ้าสงสัยว่าตนเองมีกลิ่นชนิดมีพยาธิสภาพจริงหรือไม่ และเกิดจากสาเหตุใดเพื่อหาทางกำจัดหรือรักษาพยาธิสภาพนั้น
  2. การทดสอบกลิ่นด้วยเครื่องมือ ด้วยการวัดปริมาณของก๊าซที่เป็นสาเหตุกลิ่นได้คือ เครื่อง Simplified Gas Chromatograph ซึ่งเหมาะกับการวินิจฉัย และติดตามการรักษา

แนวทางการรักษา

คือ การลดจำนวนเชื้อที่เป็นสาเหตุลง ด้วยการเน้นการทำความสะอาดทั้งฟันและลิ้น โดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟัน รวมทั้งกำจัดปัญหาพยาธิสภาพภายในช่องปากที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ เช่น ฟันผุ วัสดุอุดฟันที่มีสภาพไม่ดี โรคเหงือกอักเสบ เป็นต้น

การเลือกรับประทานอาหาร

แนะนำให้เน้นทานผักผลไม้ และดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำไม่เครียด ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง

  • ทุกคนมีกลิ่นปาก ซึ่งเป็นกลิ่นปากธรรมชาติ
  • แต่บางคนอาจมี กลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ
  • กลิ่นปากธรรมชาติ เป็นกลิ่นปากปกติที่ทุกคนมีตามธรรมชาติ ตั้งแต่ทารกจนผู้ใหญ่
  • กลิ่นปากไม่พึงประสงค์ มีสาเหตุมาจากทั้งภายในช่องปากและภายนอกช่องปาก รับรู้ได้ด้วยตัวเอง หรืออาการรังเกียจจากคนข้างเคียง
  • กลิ่นปากไม่พึงประสงค์สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการวินิจฉัยหาสาเหตุที่ถูกต้อง ทำการรักษาที่เหมาะสม และแนะนำการดูแลตัวเองเพื่อป้องกัน

คลินิกรักษากลิ่นปาก ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรักษากลิ่นปากมานานกว่า 10 ปี ตลอดจนทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัยและประเมินผลการรักษา

สาระสำคัญเกี่ยวกับกลิ่นปากโดยละเอียด สามารถอ่านได้จากหนังสือ “สุดยอดเทคนิคพิชิตกลิ่นปาก” ซึ่งเป็นหนังสือที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นปากทั้งหมดเล่มแรก และเล่มเดียวในประเทศไทย
เขียนโดย ทพญ.มัณฑารพ ชัยมุสิก ทันตแพทย์ประจำคลินิกรักษากลิ่นปาก ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหากลิ่นปาก เชิญมาปรึกษาได้ที่นี่

Line Add Friends - @Digital Dental Center