ฟันปลอมหลวม ต้องทำอย่างไร?

ฟันปลอมหลวม ต้องทำอย่างไร?

ฟันปลอมหลวม ต้องทำอย่างไร?

.

การใส่ฟันปลอม เป็นการทดแทนฟันและสันเหงือกที่สูญเสียไป ซึ่งฟันปลอมทุกชนิด ไม่ว่าชนิดติดแน่น หรือชนิดถอดได้ ต่างก็มีอายุการใช้งาน สำหรับฟันปลอมชนิดถอดได้ เมื่อใส่มาแล้วเป็นเวลานาน มักพบปัญหา “ฟันปลอมหลวม”

.

สาเหตุของฟันปลอมหลวม

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ในทุกๆ ปี สันเหงือก สันกระดูกจะเริ่มฝ่อ มีการหดตัวลง ทำให้ฟันปลอมที่เคยใช้อาจหลวมขึ้นได้จากสภาพช่องปากที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้การดูแลฟันปลอม หากทำไม่ถูกวิธี ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจทำให้ฟันปลอมหลวม หรือแตกหักได้

.

วิธีแก้ไขปัญหาฟันปลอมหลวม

– ใช้กาวทางทันตกรรมยึดติดฟันปลอมชั่วคราว แต่เมื่อนานๆ ไป หากสภาพช่องปากเราเปลี่ยนแปลงไปมาก วิธีนี้ก็อาจไม่ได้ผลอีกต่อไป

– ปรับแก้ฐานฟันปลอม ตะขอฟันปลอม หรือเสริม/เปลี่ยนฐานฟันปลอมให้แน่นขึ้น วิธีนี้ทันตแพทย์จะต้องตรวจประเมินสภาพฟันปลอม และสันเหงือกของคนไข้ ว่ายังสามารถปรับแก้ให้ฟันปลอมเก่าที่ใส่อยู่ กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงเดิมหรือไม่

– ฝังรากฟันเทียมยึดติดกับฟันปลอม เพื่อช่วยยึดฟันปลอมให้ติดแน่นกับสันเหงือก

– ฝังรากฟันเทียมชนิดติดแน่น ทดแทนฟันแต่ละซี่ที่สูญเสียไป

.

สภาพช่องปากของคนเรา มีการเปลี่ยนอยู่เสมอ ทางที่ดีควรมาตรวจฟันปลอมกับทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี และช่วยรักษาให้ฟันปลอมอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

………

💬 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line : https://page.line.me/digitaldental

Website : https://www.digitaldentalthg.com/

Location : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (ชั้น 2) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โทร. 02-2203-822 

สายด่วน 084-228-3682

………

#DigitalDentalCenter #ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล #THG #รากฟันเทียม