รากฟันเทียมพร้อมใช้งาน เสร็จภายใน 1 วัน (One day implants)

รากฟันเทียมพร้อมใช้งาน เสร็จภายใน 1 วัน (One day implants)

ฝังรากฟันเทียม One day implants กับ แบบปกติ ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง “รากเทียมแบบ One day implants กับ รากเทียมที่ฝังด้วยวิธีการปกติ ”
รากฟันเทียมที่ฝังด้วยวิธีการปกติ โดยทั่วไปแล้วจะมีการฝังในส่วนของรากฟันเข้าไปในกระดูกขากรรไกรก่อน หลังจากนั้นเราจะต้องรอให้ดูกเข้ามายึดติดกับรากฟันเทียม โดยระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน
ในขณะที่การฝังรากฟันเทียมแบบ One day implants เราสามารถฝังรากฟันเทียม และต่อครอบขึ้นมาในวันเดียวกันได้ทันที

ใครบ้างที่สามารถทำรากฟันเทียมแบบวันเดียวได้

คนไข้ที่สามารถทำรากฟันเทียมแบบวันเดียวเสร็จได้ (𝐎𝐧𝐞 𝐃𝐚𝐲 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐬) นั้นเหมาะสำหรับเคสกรณีที่คนไข้มีการสูญเสียฟันแค่ 1 หรือ 2 ซี่ เช่น คนไข้สูญเสียฟันหน้า หรือฟันกรามน้อย ซึ่งก็ต้องมีเงื่อนไขอีกว่า บริเวณที่จะทำให้เสร็จภายในวันเดียว ต้องมีกระดูกรวมถึงมีคุณภาพของกระดูกที่เพียงพอด้วยหรือไม่

ปัจจัยสำคัญ คือปริมาณและคุณภาพของกระดูก แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่มีผลทำให้การหายของกระดูกไม่เป็นไปตามปกติ ยกตัวอย่าง เช่น

  • คนไข้ที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี มีโอกาสต่อการทำให้แผลที่เกิดจากการฝังรากฟันเทียมมีการติดเชื้อ ทำให้กระดูกไม่สามารถเข้ามายึดติดกับรากเทียมได้
  • คนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่าง ยกตัวอย่าง เช่น โรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โรคภูมิคุ้มกันตนเองบกพร่อง และโรคกระดูกพรุน
  • คนไข้ที่สูบนุหรี่นอนกัดฟัน พฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างเหล่านี้ จะทำให้กระดูกไม่สามารถเข้ามายึดติดกับรากฟันเทียมได้โดยเฉพาะในคนไข้ที่สูบบุหรี่ หรือมีพฤติกรรมนอนกัดฟัน

วิธี “ฝังรากฟันเทียมแบบปกติ” ต่างจาก “ฝังรากฟันเทียมแบบ One day implants” อย่างไร

การฝังรากฟันเทียมด้วยวิธีปกติกับ One day implants ข้อแตกต่างกันเลยคือ ในวิธีปกติ จะมีการฝังรากลงไปในกระดูกขากรรไกรก่อน หลังจากนั้นต้องรอกระดูกเข้ามายึดติดกับรากเทียม ซึ่งปกติกระบวนการนี้จะใช้เวลาทั้งหมด 3-6 เดือน แล้วจะมีการต่อตัวครอบฟันด้านบน ในขณะที่วิธีแบบ One day implants สามารถฝังรากฟันเทียมในวันเดียวกับที่ต่อครอบฟันขึ้นมาด้านบนได้เลยค่ะ

ข้อดีของการฝังรากฟันเทียมแบบ One day implants

  • ประหยัดเวลาในการมาพบทันตแพทย์ โดยปกติการฝังรากฟันเทียมจะเสร็จสมบูรณ์ คนไข้ต้องมาพบทันตแพทย์อย่างต่ำ ๆ 2-3 ครั้ง ในขณะที่รากเทียมแบบ One day implants คนไข้สามารถได้รากเทียม และตัวครอบฟันไปในวันเดียว
  • ร่นระยะเวลาการไม่มีฟัน ในช่องปากของคนไข้ อย่างต่ำ ๆ 2-3 เดือน
  • การหายของเหงือกบริเวณรอบรากเทียม ในรากฟันเทียมแบบ One day implants ค่อนข้างมีความพอดีมากกว่าการฝังรากเทียมด้วยวิธีปกติทั่วไป

สำหรับคนไข้ที่สนใจการทำรากฟันเทียมแบบ One day implants ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมสมัยใหม่ ทำให้การฝังรากฟันเทียมแบบ One day implants มีความเป็นไปได้มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะภายในช่องปากของคนไข้ด้วยนะคะ

ดังนั้น หากคนไข้ท่านใดมีความสนใจในการทำรากฟันเทียมแบบ One day implants แนะนำให้คนไข้มาพบ และปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษาค่ะ

ทพญ.ณัชชา วุฒิวิกัยการ
(ทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมรากเทียม)


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Line Add Friends - @Digital Dental Center