fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

Home / นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

ศูนทันตกรรมดิจิทัล DIGITAL DENTAL CENTER เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.digitaldentalthg.com | ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง  หรือร้องขอการบริการจากศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณโดยเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเรา หรือร้องขอการบริการจากเรา ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การปรึกษาทันตแพทย์ออนไลน์ การนัดหมายแพทย์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 2. เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น โรงพยาบาลในเครือข่าย ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของเรา  หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่คุณร้องขอจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิดหนังสือเดินทาง, หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบัตรประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และ Line
 3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 4. ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่น ๆ
 5. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 6. ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
 7. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, นัดหมายออนไลน์, ปรึกษาทันตแพทย์ออนไลน์
 8. ข้อมูลด้านสุขภาพฟัน รายงานที่เกี่ยวกับประวัติทางทันตกรรมของท่าน และการวินิจฉัย
 9. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และ ประวัติการแพ้ยาของท่าน
 10. ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

เว็บไซต์ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว ที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น
เชื้อชาติ, ความเชื่อทางศาสนา, ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 2. นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 3. การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
 4. การยืนยันตัวตนของตัวผู้ป่วย
 5. ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 6. เสนอความอำนวยความสะดวก และ นำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน
 7. จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับแพ็คเกจ-โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการรายการส่งเสริมการขาย
 8. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน เช่น การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด ๆ
 9. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 10. วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 11. รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 12. ปฏิบัติตามกฎของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 13. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด, ระเบียบ, ข้อบังคับ หรือ การร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 14. วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากผู้มาใช้บริการเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย โดยเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่

 1. โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อผู้ป่วย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
 2. บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 3. หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 4. ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
 5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 6. หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และ หน่วยงานศุลกากร
 7. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณไปตามลิงค์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของเรา กรุณาตรวจสอบว่าคุณพอใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่อธิบาย ไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย
 2. เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัปเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณคำร้องในการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน เพื่อแสดงตัวตน ได้แก่

 1. ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง
 2. เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 3. เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่ง E-mail ของท่าน

โดยสามารถติดต่อแจ้งเข้ามาได้ตามที่อยู่นี้ :

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

611 ถนนบำรุงเมือง, แขวงคลองมหานาค, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100

   – โทร. 02-2203-822

  – สายด่วน : 084-228-3682 | 064-585-1812

  – Line Official : @digitaldental

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ และ การดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุด จะประกาศบนเว็บไซต์ของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่ www.digitaldentalthg.com | เว็บไซต์ “ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง” เพื่อให้คุณทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562