ทพ.กิตติศักดิ์ เบญจสิริพร

ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
 Dr.Kittisak  Benjasiriporn

Dr.Kittisak Benjasiriporn

ทพ.กิตติศักดิ์ เบญจสิริพร

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษาที่พูด : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
คณะทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

วุฒิบัตร :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ :
หลักสูตรประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : ทันตกรรมรากเทียม ,ทันตกรรมประดิษฐ์

ประสบการณ์ :

  • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ,โรงพยาบาลด่านขุดทด, 2557 – 2558
  • ทันตแพทย์,โรงพยาบาลนวมินทร์ 9, 2559 – ปัจจุบัน
  • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลเวชธานี, 2560 – ปัจจุบัน

สมาชิก :
ทันตแพทยสภา

วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์, วันอังคาร, วันศุกร์, วันอาทิตย์ (09.00 น. –  20.00 น.)