ทพญ.มัณฑารพ ชัยมุสิก

ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและคลินิกกลิ่นปากและตรวจพิเคราะห์
 Dr.Mantharop Chaimusig

Dr.Mantharop Chaimusig

ทพญ.มัณฑารพ ชัยมุสิก

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและคลินิกกลิ่นปากและตรวจพิเคราะห์

ภาษาที่พูด : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
ทบ., คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วุฒิบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและคลินิกกลิ่นปากและตรวจพิเคราะห์

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • เลเซอร์ทางทันตกรรม

วันเวลาออกตรวจ
อาทิตย์ (09.00-16.30 น.)