ทพญ.นพรัตน์ สุขสด

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม
 Dr.Nopparat Suksod

Dr.Nopparat Suksod

ทพญ.นพรัตน์ สุขสด

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม

ภาษาที่พูด : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 เกียรตฺนิยมอันดับหนึ่ง
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมรากเทียม), คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
  • งานด้านการแพทย์นานาชาติ Munster ประเทศเยอรมนี

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมรากเทียม), คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : ทันตกรรมรากเทียม

ประสบการณ์ :

  • ทันตแพทย์ใช้ทุน รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมรากเทียม รพ. เวชธานี

สมาชิก :
ITI International Team for Implantology

วันเวลาออกตรวจ :

  • วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ ที่ 4 ของเดือน
  • วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 และ ที่ 3 ของเดือน (10.00 น.- 18.00 น.)