ทพญ.ณัชชา วุฒิวิกัยการ

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม
 Dr.Nutcha Wuddhiwigaigan

Dr.Nutcha Wuddhiwigaigan

ทพญ.ณัชชา วุฒิวิกัยการ

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม

ภาษาที่พูด : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ :

 • ประกาศนียบัตร, ทันตกรรมจัดฟัน แอดวานซ์ออร์โธดอนติกส์ เซ็นเตอร์ หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน 1 ปี
 • มินิสกรูในงานจัดฟัน แอดวานซ์ออร์โธดอนติกส์ เซ็นเตอร์, ปี 2560
 • หลักสูตรการอบรม การจัดฟันแบบใส (Invisalign clear aligner) 2561
 • หลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน, สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI)
 • หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง: การรักษาด้วยเลเซอร์ในการฝึกปฏิบัติทางทันตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม

ประสบการณ์ :
ทันตแพทย์ รพ.เวชธานี

สมาชิก :

 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย
 • German Society of Oral Implantology (DGOI)

วันเวลาออกตรวจ :

 • วันจันทร์ (เวลา 09.00 น. – 20.00 น.)
 • วันอังคาร (เวลา 09.00 น. – 20.00 น.)
 • วันพฤหัส (เวลา 09.00 น. – 20.00 น.)
 • วันเสาร์ (เวลา 09.00 น. – 20.00 น.)