ทพ.วรวีร์ เหล่าวรวิทย์

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม
 Dr.Vorawee Laovoravit

Dr.Vorawee Laovoravit

ทพ.วรวีร์ เหล่าวรวิทย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม

ภาษาที่พูด : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
  • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College(IMC), Germany, 2560
  • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมรากเทียม ดิจิทัล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมรากเทียม ดิจิทัล

ประสบการณ์ :

  • ทันตแพทย์ ChilDent คลินิก 2560-2561
  • ทันตแพทย์ Af Fifteen คลินิก 2559-2560
  • ทันตแพทย์ The Dentist คลินิก 2558
  • ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

สมาชิก
ทันตแพทยสภา

วันเวลาออกตรวจ
วันพุธ (09.00 น. –  20.00 น.), วันอาทิตย์ (09.00 น. – 17.00 น.)