โปรโมชั่นรีเทนเนอร์ใส คู่ละ 3,666 บาท

โปรโมชั่นรีเทนเนอร์ใส คู่ละ 3,666 บาท

โปรโมชั่นรีเทนเนอร์ใส

โปรโมชั่นรีเทนเนอร์ใส คู่ละ 3,666 บาท
บน-ล่าง แบบวันเดียวเสร็จ!

• ไม่รวมค่าโรงพยาบาล และค่าเวชฑ์ภัณอื่นๆ (กรณีที่มี)

วันนี้ – 31. ธ.ค. 65 เท่านั้น!
(รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด)