โปรโมชั่นวีเนียร์ 14,666 บาท

โปรโมชั่นวีเนียร์ 14,666 บาท

โปรโมชั่นวีเนียร์

โปรโมชั่นวีเนียร์ ซี่ละ 14,666 บาท
เสริมรอยยิ้ม แบบมั่นใจ!

พิเศษ! ทำ 6 ซี่ขึ้นไป 12,666 บาท ต่อซี่
• ขึ้นอยู่กับสภาพในช่องปากของคนไข้เป็นหลัก
• ไม่รวมค่าตรวจวางแผนการรักษา
• ไม่รวมจำลองรูปร่างฟันบนโมเดล
• ไม่รวมค่าค่าเวชฑ์ภัณอื่นๆ (กรณีที่มี)

วันนี้ – 31. ส.ค. 65 เท่านั้น!
(รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด)