ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

 • การปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม
 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมแบบถอดได้
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือวัสดุอะมัลกัม

ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์

ประโยชน์ของ ทันตกรรมประดิษฐ์ ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปมีดังนี้

 • ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
 • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
 • ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก นื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ว่าง
 • ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
 • าจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
 • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Line Add Friends - @Digital Dental Center