การผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้ไขการสบฟันผิดปกติ

การผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้ไขการสบฟันผิดปกติ

การผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขการสบฟันผิดปกติ เป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญชำนาญของทันตแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน รวมทั้งทีมผ่าตัดที่มีความสามารถเฉพาะ และเครื่องมือผ่าตัดที่เฉพาะเจาะจง

การผ่าตัดขากรรไกร เป็นแนวทางการรักษาที่ซับซ้อน ใช้เวลาในการรักษายาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงการสบฟันและใบหน้า ที่แตกต่างไปจากเดิม มีผลข้างเคียงต่าง ๆ และอาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหลังผ่าตัดไปแล้ว

ใครที่ต้องได้รับการผ่าตัดขากรรไกร

 1. ผู้ป่วยมีความผิดปกติของการสบฟัน ที่การรักษาโดยวิธีจัดฟันแบบปกติ ไม่สามารถแก้ไขได้
 2. ผู้ป่วยมีความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรร่วมการสบฟันที่มีใบหน้าที่ไม่สมส่วน

ผลข้างเคียงสำคัญจากการผ่าตัดขากรรไกร

 1. หลังการผ่าตัด มักต้องมีอาการชาริมฝีปาก ใบหน้า แตกต่างกันในแต่ละบุคคล อาจหายเป็นปกติได้ หรือ อาจไม่กลับมาเป็นปกติตลอดไป
 2. อาจมีการแตกหักของกระดูกขากรรไกร หากเกิดขึ้นแล้ว ศัลยแพทย์จะทำการแก้ไขเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของกระดูกกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 3. อาจต้องทำการผ่าตัดซ้ำ หากการสบฟัน ความสมมาตรของใบหน้าและฟัน ความสวยงามต่าง ๆของใบหน้า ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ

ขั้นตอนการรักษา

พบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน เพื่อตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการรักษาและเลือกวิธีในการรักษา ดูความเหมาะสมและความสะดวกของคนไข้ จากทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ด้านศัลยแพทย์ ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ

 1. การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรก่อนการจัดฟัน วิธีนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาเตรียมการไว้ล่วงหน้า หลังจากที่คนไข้ผ่าตัดขากรรไกรเรียบร้อย จึงเริ่มต้นทำการรักษาจัดฟันต่อ
 2. การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน วิธีนี้คนไข้จะต้องรับการรักษามาระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟัน อยู่ในระดับที่เหมาะสม แล้วจึงเข้ารับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรภายหลังการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันนั้นมีทั้งทำการผ่าตัดก่อนรักษาต่อด้วยการจัดฟัน และการจัดฟันก่อนและทำการผ่าตัดแก้ไขกระดูกขากรรไกรทีหลัง เพื่อให้ฟัน ขากรรไกร และกรามอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

การจัดฟันก่อนการผ่าตัดขากรรไกร มีขั้นตอนหลัก ๆ อยู่ 2 ขั้นตอน คือ

 1. จัดฟันเตรียมให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดี ทั้งขากรรไกรบนและล่าง ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ปี ก่อนการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับปัญหาภายในช่องปากของแต่ละคน
 2. การผ่าตัดขากรรไกร ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดขากรรไกรโดยจะจัดฟันและขากรรไกรใหม่ในตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นใส่เหล็กยึดติดขากรรไกรไว้จนกว่ากระดูกจะสมานติดกัน หลังการผ่าตัดจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 1 – 3 วัน จึงกลับบ้านได้

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดขากรรไกร

 1. ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันและทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล
 2. แจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัว ยาที่กำลังรับประทาน ยาหรือสารที่แพ้
 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครบ 8 ชั่วโมง
 4. งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป
 5. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ก่อนการผ่าตัด 1 สัปดาห์ และหลังการผ่าตัด 1 เดือน เพื่อป้องกันเส้นเลือดหดตัว
 6. ก่อนการผ่าตัดจะต้องมีการตรวจร่างกายทั่วไป เพื่อพิจารณาเตรียมความความพร้อมของร่างกายของผู้ที่รับการผ่าตัด เช่น ตรวจโรคทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจคลื่นหัวใจ และวัดความดัน เป็นต้น

การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดขากรรไกร

 1. ภายหลังการผ่าตัด จะต้องทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวม
 2. รับประทานเฉพาะอาหารเหลว
 3. ขยับขากรรไกรเพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 4. ทำความสะอาดช่องปาก และบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก ตามที่ทันตแพทย์แนะนำ เพื่อป้องกันปัญหาการติดเชื้อ

ประโยชน์ของการรักษา

 1. ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าที่ดูไม่สมดุลให้กลับมามีสัดส่วนของใบหน้าที่เหมาะสม
 2. ช่วยปรับแก้การสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 3. ป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบของการสบฟันที่ไม่ถูกต้อง ที่จะส่งผลกระทบต่อกระดูกข้อต่อขากรรไกร
 4. ทำให้สามารถปิดริมฝีปากได้สนิทและออกเสียงพยัญชนะได้ชัดเจนขึ้น
 5. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Line Add Friends - @Digital Dental Center