การผ่าตัด ต่อมน้ำลายอุดตัน (Sialolithiasis)

การผ่าตัด ต่อมน้ำลายอุดตัน (Sialolithiasis)

โรคต่อมน้ำลายอุดตัน หรือโรคนิ่วในต่อมน้ำลาย คือการอุดตันที่เกิดขึ้นบริเวณท่อน้ำลายหรือต่อมน้ำลายจนทำให้เกิดเป็นก้อน จะเกิดบริเวณท่อน้ำลายตัวใน มีขนาดเล็กและสามารถหลุดออกไปยังท่อน้ำลายตัวนอกได้เอง

การเตรียมตัวในการถอนฟัน

การเตรียมตัวในการถอนฟัน

การถอนฟันอาจสร้างความกังวลใจแก่ใครหลาย ๆ คนไม่น้อย ทั้งกลัวเข็มจากการฉีดยาชา กลัวเจ็บจากการถอนฟัน หรืออาจกลัวผลข้างเคียงของยาชา แต่การรักษาทางทันตกรรมบางอย่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถอนฟันไปได้

การผ่าตัดปุ่มกระดูกในช่องปาก

การผ่าตัดปุ่มกระดูกในช่องปาก

การผ่าตัดเพื่อตัดปุ่มกระดูกออก ใช้เวลาประมาณ 30-50 นาที หลังผ่าตัดจะมีเครื่องมือให้คนไข้ใส่ไว้เพื่อปิดแผลและป้องกันการแทกเวลารับประทานอาหาร

การผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้ไขการสบฟันผิดปกติ

การผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้ไขการสบฟันผิดปกติ

การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขการสบฟันผิดปกติ เป็นแนวทางการรักษาที่ซับซ้อน ใช้เวลาในการรักษายาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงการสบฟันและใบหน้า

การปลูกกระดูกในงานรากฟันเทียม

การปลูกกระดูกในงานรากฟันเทียม

การปลูกกระดูก สามารถช่วยให้ผลการฝังรากฟันเทียมให้ออกมาสมบรูณ์แบบมากขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ