โปรโมชั่น ยิ้มวัยใส รับเปิดเทอม จัดฟันวัยรุ่น 39,999 บาท

โปรโมชั่น ยิ้มวัยใส รับเปิดเทอม จัดฟันวัยรุ่น 39,999 บาท

โปรโมชั่นยิ้มวัยใส รับเปิดเทอม จัดฟันวัยรุ่น 39,999 บาท

โปรโมชั่นราคาพิเศษ! จัดฟันวัยรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ราคา 39,999 บาท

• เฉพาะการจัดฟันชนิดติดแน่นแบบโลหะธรรมดาเท่านั้น
• ไม่รวมการจัดฟันที่ซับซ้อน หรือในรายการที่ทำศัลกรรมร่วมด้วย
• ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าเวชภัณฑ์, รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน),
เครื่องมือเสริม, X-ray และค่าเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน

วันนี้ – 31 ต.ค. 65 เท่านั้น!
(รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด)