วีเนียร์ ยุคดิจิทัล

วีเนียร์ ยุคดิจิทัล

วีเนียร์ ยุคดิจิทัล

วีเนียร์ ยุคดิจิทัล ง่าย ทันสมัย ออกแบบรูปร่างฟันใหม่โดยใช้ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นร่วมกับจุดอ้างอิงต่าง ๆ บนใบหน้า เช่น ตำแหน่งตาดำ, หางตา, ปีกจมูก, ความโค้งริมฝีปาก เพื่อนำมากำหนดตำแหน่งของฟันใหม่ ให้เป็นไปตามทฤษฎีความสวยงามของใบหน้าและฟัน

วีเนียร์ (Veneer) คืออะไร

วีเนียร์ เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ซึ่งสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพ และสร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับผู้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว แต่การทำวีเนียร์หลายซี่เพื่อเปลี่ยนรอยยิ้ม ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดีและมีความทนทาน มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การตัดสินใจทำวีเนียร์จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้รับการรักษา

การรักษาทางทันตกรรม

การรักษาทางทันตกรรม เพื่อความสวยงามในปัจจุบัน จึงมุ่งให้ผู้รการรักษา เห็นผลลัพธ์ของการรักษาก่อนที่จะเริ่มลงมือให้การรักษาหรือกรอฟันธรรมชาติ เปรียบเสมือนการซื้อรถ ซึ่งควรมีการลองขับทดสอบว่ามีความพอใจหรือไม่

ง่ายขึ้น เพราะใช้เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิทัล

เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิทัลสามารถช่วยให้ผู้รับการรักษาเห็นภาพตนเอง เมื่อเสร็จการรรักษาได้ล่วงหน้าด้วยการทำ Smile Design Analysis ด้วยการถ่ายรูปใบหน้า รูปรอยยิ้ม และรูปฟันของผู้รับการรักษา ตลอดจนสามารถวัดขนาดฟันก่อนรักษา และนำรูปที่ได้ทั้งหมดมาทับซ้อนกัน ออกแบบรูปร่างฟันใหม่ โดยใช้ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น ร่วมกับจุดอ้างอิงต่าง ๆ บนใบหน้า เช่น ตำแหน่งตาดำ, หางตา, ปีกจมูก, ความโค้งริมฝีปาก เพื่อนำมากำหนดตำแหน่งของฟันใหม่ ให้เป็นไปตามทฤษฎีความสวยงามของใบหน้าและฟัน

ดังนั้นขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และการเรียงตัวของฟันใหม่ จึงสวยงามและสอดรับกับใบหน้าของผู้รับการรักษาแต่ละคน จากนั้นจะนำรูปรอยยิ้มใหม่ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล เข้าสู่ขบวนการ Digital Wax Up สร้างชิ้นงานในคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามรอยยิ้มที่ออกแบบไว้ และทำ 3D Model Printing สร้าง rapid prototype ด้วยเรซินเป็นแม่แบบรอยยิ้ม เพื่อให้ทันตแพทย์จำลองเข้าสู่ช่องปากคนไข้ ก่อนที่จะมีการกรอฟันธรรมชาติ เพื่อให้คนไข้ดูภาพตนเองหากจบการรักษาแล้วจะได้ชิ้นงานแบบใด และพึงพอใจหรือไม่

หากคนไข้ไม่พึงพอใจ ก็สามารถปรับแก้ไขได้ทันที

ถ้าไม่ชอบในส่วนใด ผู้รับการรักษาสามารถปรึกษาแก้ไขกับทันตแพทย์ให้พึงพอใจก่อนได้ และสแกนช่องปากพร้อมชิ้นงานในช่องปาก เพื่อเก็บเป็นแม่แบบ ในการทำชิ้นงานจริงต่อไป

ทันตกรรมยุคดิจิทัล ครอบคลุมการรักษา

ทันตกรรมสมัยใหม่ในระบบดิจิทัลยังสามารถครอบคลุมการรักษาในเรื่องอื่น ๆ ได้อีก รวมถึงการสร้างชิ้นงานวีเนียร์ให้ได้งานเร็วขึ้น ผู้รับการรักษาไม่ต้องรอนาน แต่ต้องทำในสถานที่ที่มีความพร้อมในเทคโนโลยีและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวและมีประสบการณ์อย่างดี จึงจะประสบความสำเร็จได้ตามที่ต้องการ


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Line Add Friends - @Digital Dental Center