เคลือบผิวฟัน วีเนียร์ (Veneer) ทันตกรรมเพื่อความงาม

เคลือบผิวฟัน วีเนียร์ (Veneer) ทันตกรรมเพื่อความงาม

วีเนียร์ หรือการเคลือบผิวฟัน คือการตกแต่งฟันด้วยการกรอเอาผิวฟันออกเล็กน้อย และปิดทับด้วยวัสดุเซรามิก หรือคอมโพสิต เพื่อแก้ไขปัญหาของฟันที่มีความผิดปกติ เช่น ฟันผุ ฟันกร่อน หรือฟันแตกหัก เป็นต้น ให้กลายเป็นฟันที่มีสี และขนาดที่สวยงาม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวฟัน

การทำวีเนียร์ ถือว่าเป็นการทำฟันปลอมประเภทหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในประเภทของ ทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) โดยเป็นงานทันตกรรมเฉพาะทางทางด้านสายงานทันตกรรมที่ เรียกกันว่า “ทันตกรรมประดิษฐ์”

ประเภทของการเคลือบผิวหน้าฟันด้วยวีเนียร์

สามารถแบ่งได้ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ ได้แก่

 1. เซรามิกวีเนียร์ (Porcelain Veneer)
 2. คอมโพสิตวีเนียร์ (Composite Veneer)

พลอสเลนวีเนียร์ หรือเซรามิกวีเนียร์

วีเนียร์ที่ทำจากเซรามิก จะมีความสวย ใส โปร่งแสงใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ และจะมีความวาวมากกว่าคอมโพสิตวีเนียร์ การทำเซรามิกวีเนียร์มีผลข้างเคียงน้อย ดูแลรักษาง่าย ดังนั้น เซรามิกวีเนียร์จึงได้รับความนิยม

เซรามิกวีเนียร์ที่ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้วางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้ และจะส่งแผนการรักษาไปผลิตชิ้นงานยังห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน โดยเจ้าหน้าที่แลปทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ

ข้อดีของเซรามิกวีเนียร์

 1. ลดการเกิดคราบต่าง ๆ ที่ผิวฟัน เนื่องจากเซรามิกวีเนียร์จะมีความลื่น และมัน
 2. ช่วยปรับการเรียงตัวของฟัน ซึ่งสามารถทดแทนการจัดฟันได้ในบางกรณี
 3. สีฟันดูขาว สว่างเป็นธรรมชาติ
 4. ในกรณีฟันห่าง การทำวีเนียร์จะช่วยในการปิดช่องว่างระหว่างฟัน
 5. สามารถเพิ่มความยาวและเปลี่ยนรูปร่างของฟันได้ในบางกรณี
 6. ช่วยแก้ไขฟันที่บิ่นหรือแตกได้
 7. มีความแข็งแรงทนทาน เนื่องจากเซรามิกไม่ดูดสี ทำให้มีวีเนียร์มีความสวยงามตลอดอายุการใช้งาน

ข้อด้อยของเซรามิกวีเนียร์

 1. มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับคอมโพสิตวีเนียร์
 2. ใช้ระยะเวลาในการทำมากกว่าคอมโพสิตวีเนียร์
 3. ต้องกรอเนื้อฟันมากกว่าคอมโพสิตวีเนียร์เล็กน้อย

วีเนียร์ คอมโพสิต (COMPOSITE VENEER)

คอมโพสิตวีเนียร์ คือการใช้วัสดุอุดสีเหมือนฟัน สร้างรูปร่างของฟันขึ้นมาใหม่ โดยวิธีนี้อาจจะมีการกรอฟัน หรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพฟัน และการสบฟันของคนไข้

ข้อดีของคอมโพสิตวีเนียร์

 1. มีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเซรามิกวีเนียร์

ข้อเสียของคอมโพสิตวีเนียร์

 1. มีความแข็งแรงน้อยกว่าเซรามิกวีเนียร์
 2. อายุการใช้งานต่ำกว่าเซรามิกวีเนียร์
 3. คอมโพสิตวีเนียร์เป็นวัสดุที่ดูดน้ำ อาจทำให้มีการเปลี่ยนสีของตัวเคลือบฟันได้
 4. มีความสวยงามน้อยกว่าเซรามิกวีเนียร์

ประโยชน์ของการทำวีเนียร์

 1. แก้ไขรูปร่างของฟันให้เป็นไปตามความต้องการ
 2. แก้ไขการเรียงตัวของฟัน
 3. แก้ไขปัญหาขนาดฟัน สำหรับผู้ที่มีฟันซี่เล็กหรือใหญ่เกินไป
 4. แก้ไขปัญหา ฟันบิ่น ฟันแตก ฟันสึกกร่อน หรือฟันหัก ผิวฟันไม่เรียบ ผิวฟันด้านหน้าถูกทำลาย
 5.  แก้ไขปัญหาสีฟันที่เหลือง ปรับระดับให้มีความขาวตามต้องการ
 6. แก้ไขปัญหาฟันห่าง
 7. เพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวฟัน
 8. สำหรับวัสดุเคลือบฟันที่เป็นเซรามิก จะช่วยป้องกันคราบสีที่เกิดจากอาหาร เช่น ชา กาแฟ และคราบบุหรี่ ไม่ให้ติดบนผิวเคลือบฟันได้

ขั้นตอนการรักษาด้วยการทำเซรามิกวีเนียร์

 1. ตรวจสุขภาพฟันของคนไข้ เพื่อประเมินการรักษา
 2. เตรียมฟัน โดยการกรอผิวฟันเล็กน้อยประมาณ 0.5-2.0 ม.ม. เพื่อเตรียมผิวฟันสำหรับการนำวีเนียร์มาติดกับเนื้อฟัน
 3. จากนั้นจะมีการพิมพ์แบบฟัน เพื่อจะส่งไปห้องปฏิบัติการผลิตวีเนียร์แต่ละชิ้นให้พอดี และสวยงาม
 4. นำวีเนียร์แต่ละชิ้นที่ได้มาทดลองติดบนตัวฟันของคนไข้ ซึ่งในระหว่างนี้ยังสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคนไข้ได้
 5. เมื่อได้วีเนียร์ตามแบบที่คนไข้ต้องการแล้ว จะนำวีเนียร์นั้นไปติดกับเนื้อฟันด้วยวัสดุยึดถาวรที่เรียกว่า “composite resin cement” และฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัว

การดูแลรักษา

 1. ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะขอบเหงือกที่ได้รับการทำวีเนียร์เพื่อป้องกันโรคเหงือก
 2. ใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันให้ถูกวิธีตามคำแนะนำจากทันตแพทย์
 3. บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยอมไว้อย่างน้อยประมาณ 1 นาที
 4. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็ง เช่น น้ำแข็ง ใช้ฟันเปิดปากขวดน้ำอัดลม
 5. พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Line Add Friends - @Digital Dental Center