โปรโมชั่น ครอบฟัน สะพานฟัน แบบเซรามิกล้วน 16,999 บาท

โปรโมชั่น ครอบฟัน สะพานฟัน แบบเซรามิกล้วน 16,999 บาท

โปรโมชั่น ครอบฟัน สะพานฟัน แบบเซรามิกล้วน 16,999 บาท

ครอบฟัน สะพานฟัน แบบเซรามิกล้วน ราคาต่อซี่ 16,999 บาท จากปกติ 23,000 บาท

• หากใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ (เซรามิกล้วน) จะเป็นราคาปกติตามที่กำหนดไว้
• ไม่รวมค่ายา, ค่า X-ray และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ (กรณที่มี)

วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น!
(รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด)